Úkoly pro nemocné


23. - 24. 5. 2022

Matematika

- procvičování násobilky a písemného sčítání, odčítání a násobení, dělení se zbytkem

- krokování s čelem vzad

- PS str. 36 - 37

Český jazyk  

- věta jednoduchá a základní skladební dvojice - podmět a přísudek - vyhledávání v textu (Čítanka str. 52)

- rozlišování vět jednoduchých a souvětí v textu

- Čítanka str. 72 - 73

Anglický jazyk

- učit se slovíčka Body a Clothes

- Wocabee Body a Clothes

Prvouka

- rozdělení živočichů (obratlovci a bezobratlí, savci, ptáci, ryby, obojživelníci, plazi) a jejich hlavní znaky

- do sešitu Prvouka na novou dvojstránku nadepsat ŽIVOČICHOVÉ, zbytek přísští týden laugh